Administrativne i pomoćne uslužne delatnosti

DELATNOST DOMAĆINSTVA KAO POSLODAVCA; DELATNOST DOMAĆINSTAVA KOJA PROIZVODE ROBU I USLUGE ZA SOPSTVENE POTREBE

Državna uprava i odbrana; Obavezno socijalno osiguranje

Finansijske delatnosti i delatnost osiguranja

Građevinarstvo

Informisanje i komunikacije

Nepoznata delatnost

Obrazovanje

Ostale uslužne delatnosti

Poljoprivreda, šumarstvo i ribarstvo

Poslovanje nekretninama

Prerađivačka industrija

Rudarstvo

Saobraćaj i skladištenje

Snabdevanje električnom energijom, gasom, parom i klimatizacija

Snabdevanje vodom; upravljanje otpadnim vodama, kontrolisanje procesa uklanjanja otpada i slične aktivnosti

Stručne, naučne, inovacione i tehničke delatnosti

Trgovina na veliko i trgovina na malo; popravka motornih vozila i motocikala

Trgovina na malo, osim trgovine motornim vozilima i motociklima

Trgovina na veliko i trgovina na malo i popravka motornih vozila i motocikala

Trgovina na veliko, osim trgovine motornim vozilima i motociklima

Nespecijalizovana trgovina na veliko

Ostala specijalizovana trgovina na veliko

Trgovina na veliko hranom, pićima i duvanom

Nespecijalizovana trgovina na veliko hranom, pićima i duvanom

Trgovina na veliko duvanskim proizvodima

Trgovina na veliko kafom, čajevima, kakaom i začinima

Trgovina na veliko mesom i proizvodima od mesa

Trgovina na veliko mlečnim proizvodima, jajima i jestivim uljima i mastima

Trgovina na veliko ostalom hranom, uključujući ribu, ljuskare i mekušce

Trgovina na veliko pićima

Trgovina na veliko šećerom, čokoladom i slatkišima

Trgovina na veliko voćem i povrćem

Trgovina na veliko informaciono-komunikacionom opremom

Trgovina na veliko ostalim mašinama, opremom i priborom

Trgovina na veliko poljoprivrednim sirovinama i životinjama

Trgovina na veliko predmetima za domaćinstvo

Trgovina na veliko za naknadu

Umetnost; Zabava i rekreacija

Usluge smeštaja i ishrane

Zdravstvena i socijalna zaštita

Trgovina na veliko kafom, čajevima, kakaom i začinima

Ova oblast obuhvata trgovinu na veliko za sopstveni račun ili za naknadu (komisiona prodaja) i odnosi se i na trgovinu na veliko na domaćem tržištu i na međunarodnu trgovinu na veliko (uvoz/izvoz).

Ne obuhvata:

  • trgovinu na veliko motornim vozilima, kamp-prikolicama i motociklima, del. 45.1 i 45.4
  • trgovinu na veliko priborom za motorna vozila, del. 45.31 i 45.40
  • iznajmljivanje i davanje u zakup (lizing), del. 77
  • pakovanje čvrste robe i flaširanje tečne ili gasovite robe, uključujući mešanje i filtriranje za treća lica, del. 82.92