Administrativne i pomoćne uslužne delatnosti

DELATNOST DOMAĆINSTVA KAO POSLODAVCA; DELATNOST DOMAĆINSTAVA KOJA PROIZVODE ROBU I USLUGE ZA SOPSTVENE POTREBE

Državna uprava i odbrana; Obavezno socijalno osiguranje

Finansijske delatnosti i delatnost osiguranja

Građevinarstvo

Informisanje i komunikacije

Nepoznata delatnost

Obrazovanje

Ostale uslužne delatnosti

Poljoprivreda, šumarstvo i ribarstvo

Poslovanje nekretninama

Prerađivačka industrija

Rudarstvo

Saobraćaj i skladištenje

Snabdevanje električnom energijom, gasom, parom i klimatizacija

Snabdevanje vodom; upravljanje otpadnim vodama, kontrolisanje procesa uklanjanja otpada i slične aktivnosti

Stručne, naučne, inovacione i tehničke delatnosti

Trgovina na veliko i trgovina na malo; popravka motornih vozila i motocikala

Trgovina na malo, osim trgovine motornim vozilima i motociklima

Trgovina na veliko i trgovina na malo i popravka motornih vozila i motocikala

Trgovina na veliko, osim trgovine motornim vozilima i motociklima

Nespecijalizovana trgovina na veliko

Ostala specijalizovana trgovina na veliko

Trgovina na veliko hranom, pićima i duvanom

Trgovina na veliko informaciono-komunikacionom opremom

Trgovina na veliko ostalim mašinama, opremom i priborom

Trgovina na veliko alatnim mašinama

Trgovina na veliko kancelarijskim nameštajem

Trgovina na veliko mašinama za tekstilnu industriju i mašinama za šivenje i pletenje

Trgovina na veliko ostalim kancelarijskim mašinama i opremom

Trgovina na veliko ostalim mašinama i opremom

Trgovina na veliko poljoprivrednim mašinama, opremom i priborom

Trgovina na veliko rudarskim i građevinskim mašinama

Trgovina na veliko poljoprivrednim sirovinama i životinjama

Trgovina na veliko predmetima za domaćinstvo

Trgovina na veliko za naknadu

Umetnost; Zabava i rekreacija

Usluge smeštaja i ishrane

Zdravstvena i socijalna zaštita

Trgovina na veliko ostalim mašinama i opremom

Obuhvata:

  • trgovinu na veliko transportnom opremom, osim motornim vozilima, motociklima i biciklima
  • trgovinu na veliko robotima za proizvodne linije
  • trgovinu na veliko žicom, prekidačima i drugom instalacionom opremom za upotrebu u industriji
  • trgovinu na veliko električnim predmetima kao što su elektromotori, transformatori i prekidači
  • trgovinu na veliko ostalim nepomenutim mašinama koje se koriste u industriji (osim u rudarstvu, niskogradnji i visokogradnji i tekstilnoj industriji), trgovini, navigaciji i drugim delatnostima
  • trgovinu na veliko mernim instrumentima i uređajima

Ne obuhvata:

  • trgovinu na veliko motornim vozilima, prikolicama i karavanima, del. 45.1
  • trgovinu na veliko delovima i opremom za motorna vozila, del. 45.31
  • trgovinu na veliko motociklima, del. 45.40
  • trgovinu na veliko biciklima, del. 46.49