TopAnchor1
BottomAnchor1
Category2

Administrativne i pomoćne uslužne delatnosti

DELATNOST DOMAĆINSTVA KAO POSLODAVCA; DELATNOST DOMAĆINSTAVA KOJA PROIZVODE ROBU I USLUGE ZA SOPSTVENE POTREBE

Državna uprava i odbrana; Obavezno socijalno osiguranje

Finansijske delatnosti i delatnost osiguranja

Građevinarstvo

Informisanje i komunikacije

Obrazovanje

Ostale uslužne delatnosti

Poljoprivreda, šumarstvo i ribarstvo

Poslovanje nekretninama

Prerađivačka industrija

Rudarstvo

Saobraćaj i skladištenje

Snabdevanje električnom energijom, gasom, parom i klimatizacija

Snabdevanje vodom; upravljanje otpadnim vodama, kontrolisanje procesa uklanjanja otpada i slične aktivnosti

Stručne, naučne, inovacione i tehničke delatnosti

Trgovina na veliko i trgovina na malo; popravka motornih vozila i motocikala

Trgovina na malo, osim trgovine motornim vozilima i motociklima

Trgovina na veliko i trgovina na malo i popravka motornih vozila i motocikala

Trgovina na veliko, osim trgovine motornim vozilima i motociklima

Nespecijalizovana trgovina na veliko

Ostala specijalizovana trgovina na veliko

Trgovina na veliko hranom, pićima i duvanom

Trgovina na veliko informaciono-komunikacionom opremom

Trgovina na veliko ostalim mašinama, opremom i priborom

Trgovina na veliko poljoprivrednim sirovinama i životinjama

Trgovina na veliko predmetima za domaćinstvo

Trgovina na veliko električnim aparatima za domaćinstvo

Trgovina na veliko farmaceutskim proizvodima

Trgovina na veliko nameštajem, tepisima i opremom za osvetljenje

Trgovina na veliko odećom i obućom

Trgovina na veliko ostalim proizvodima za domaćinstvo

Trgovina na veliko parfimerijskim i kozmetičkim proizvodima

Trgovina na veliko porculanom, staklenom robom i sredstvima za čišćenje

Trgovina na veliko satovima i nakitom

Trgovina na veliko tekstilom

Trgovina na veliko za naknadu

Umetnost; Zabava i rekreacija

Usluge smeštaja i ishrane

Zdravstvena i socijalna zaštita

Trgovina na veliko ostalim proizvodima za domaćinstvo

Obuhvata:

  • trgovinu na veliko proizvodima od drveta, pruća, plute i sl.
  • trgovinu na veliko biciklima i delovima i priborom za bicikle
  • trgovinu na veliko proizvodima od papira, knjigama, časopisima i novinama
  • trgovinu na veliko predmetima od kože i priborom za putovanje
  • trgovinu na veliko muzičkim instrumentima
  • trgovinu na veliko igrama i igračkama
  • trgovinu na veliko sportskim predmetima, uključujući sportsku obuću kao što je obuća za skijanje
Category1
Category3