Category2

Trgovina na veliko ostalim proizvodima za domaćinstvo

  • Obuhvata:
  • -trgovinu na veliko proizvodima od drveta, pruća, plute i sl.
  • -trgovinu na veliko biciklima i delovima i priborom za bicikle
  • -trgovinu na veliko proizvodima od papira, knjigama, časopisima i novinama
  • -trgovinu na veliko predmetima od kože i priborom za putovanje
  • -trgovinu na veliko muzičkim instrumentima
  • -trgovinu na veliko igrama i igračkama
  • -trgovinu na veliko sportskim predmetima, uključujući sportsku obuću kao što je obuća za skijanje
Category1
Category3