Administrativne i pomoćne uslužne delatnosti

DELATNOST DOMAĆINSTVA KAO POSLODAVCA; DELATNOST DOMAĆINSTAVA KOJA PROIZVODE ROBU I USLUGE ZA SOPSTVENE POTREBE

Državna uprava i odbrana; Obavezno socijalno osiguranje

Finansijske delatnosti i delatnost osiguranja

Građevinarstvo

Informisanje i komunikacije

Nepoznata delatnost

Obrazovanje

Ostale uslužne delatnosti

Poljoprivreda, šumarstvo i ribarstvo

Poslovanje nekretninama

Prerađivačka industrija

Rudarstvo

Saobraćaj i skladištenje

Snabdevanje električnom energijom, gasom, parom i klimatizacija

Snabdevanje vodom; upravljanje otpadnim vodama, kontrolisanje procesa uklanjanja otpada i slične aktivnosti

Stručne, naučne, inovacione i tehničke delatnosti

Trgovina na veliko i trgovina na malo; popravka motornih vozila i motocikala

Trgovina na malo, osim trgovine motornim vozilima i motociklima

Trgovina na veliko i trgovina na malo i popravka motornih vozila i motocikala

Trgovina na veliko, osim trgovine motornim vozilima i motociklima

Nespecijalizovana trgovina na veliko

Ostala specijalizovana trgovina na veliko

Trgovina na veliko čvrstim, tečnim i gasovitim gorivima i sličnim proizvodima

Trgovina na veliko drvetom, građevinskim materijalom i sanitarnom opremom

Trgovina na veliko hemijskim proizvodima

Trgovina na veliko metalima i metalnim rudama

Trgovina na veliko metalnom robom, instalacionim materijalima, opremom i priborom za grejanje

Trgovina na veliko ostalim poluproizvodima

Trgovina na veliko otpacima i ostacima

Trgovina na veliko hranom, pićima i duvanom

Trgovina na veliko informaciono-komunikacionom opremom

Trgovina na veliko ostalim mašinama, opremom i priborom

Trgovina na veliko poljoprivrednim sirovinama i životinjama

Trgovina na veliko predmetima za domaćinstvo

Trgovina na veliko za naknadu

Umetnost; Zabava i rekreacija

Usluge smeštaja i ishrane

Zdravstvena i socijalna zaštita

Trgovina na veliko otpacima i ostacima

Obuhvata:

  • trgovinu na veliko metalnim i nemetalnim otpacima i ostacima namenjenim za reciklažu, uključujući sakupljanje, sortiranje, odvajanje i rasklapanje korišćene robe (kao što su automobili) radi dobijanja upotrebljivih delova; pakovanje i prepakivanje, skladištenje i isporuku, ali bez stvarnog procesa prerade
  • trgovinu na veliko starim papirom
  • demontažu automobila, računara, televizora i ostale opreme za dobijanje i preprodaju upotrebljivih delova

Ne obuhvata:

  • sakupljanje i obrađivanje industrijskog i komunalnog otpada (iz domaćinstava i industrije), del. 38.1
  • obrađivanje otpada, i to ne radi dalje upotrebe u industrijskom proizvodnom procesu, već u cilju odlaganja, del. 38.2
  • prerađivanje otpadaka i ostataka u sekundarne sirovine kada se zahteva pravi proces transformacije (sekundarne sirovine koje nastaju iz tog procesa podesne su za direktnu upotrebu u industrijskom proizvodnom procesu, ali ne predstavljaju konačan proizvod), del. 38.3
  • demontiranje automobila, računara, televizora i ostale opreme namenjene za recikliranje, del. 38.31
  • mehaničko presovanje starih automobila, del. 38.32
  • rezanje brodova, del. 38.31
  • trgovinu na malo korišćenim proizvodima, del. 47.79