Administrativne i pomoćne uslužne delatnosti

DELATNOST DOMAĆINSTVA KAO POSLODAVCA; DELATNOST DOMAĆINSTAVA KOJA PROIZVODE ROBU I USLUGE ZA SOPSTVENE POTREBE

Državna uprava i odbrana; Obavezno socijalno osiguranje

Finansijske delatnosti i delatnost osiguranja

Građevinarstvo

Informisanje i komunikacije

Nepoznata delatnost

Obrazovanje

Ostale uslužne delatnosti

Poljoprivreda, šumarstvo i ribarstvo

Poslovanje nekretninama

Prerađivačka industrija

Rudarstvo

Saobraćaj i skladištenje

Snabdevanje električnom energijom, gasom, parom i klimatizacija

Snabdevanje vodom; upravljanje otpadnim vodama, kontrolisanje procesa uklanjanja otpada i slične aktivnosti

Stručne, naučne, inovacione i tehničke delatnosti

Trgovina na veliko i trgovina na malo; popravka motornih vozila i motocikala

Trgovina na malo, osim trgovine motornim vozilima i motociklima

Trgovina na veliko i trgovina na malo i popravka motornih vozila i motocikala

Održavanje i popravka motornih vozila

Trgovina delovima i priborom za motorna vozila

Trgovina motociklima, delovima i priborom, održavanje i popravka motocikala

Trgovina motornim vozilima

Trgovina automobilima i lakim motornim vozilima

Trgovina ostalim motornim vozilima

Trgovina na veliko, osim trgovine motornim vozilima i motociklima

Umetnost; Zabava i rekreacija

Usluge smeštaja i ishrane

Zdravstvena i socijalna zaštita

Trgovina ostalim motornim vozilima

Obuhvata:

  • trgovinu na veliko i trgovinu na malo novim i korišćenim vozilima:
    • kamionima, prikolicama i poluprikolicama
    • vozilima za kampovanje kao što su kamp-prikolice i moto-kuće
  • trgovinu na veliko i trgovinu na malo terenskim motornim vozilima (> 3,5 t nosivosti)

Ne obuhvata:

  • trgovinu na veliko i trgovinu na malo delovima i priborom za motorna vozila, del. 45.3
  • iznajmljivanje motornih vozila s vozačem, del. 49.41
  • iznajmljivanje motornih vozila bez vozača, del. 77.12