Administrativne i pomoćne uslužne delatnosti

DELATNOST DOMAĆINSTVA KAO POSLODAVCA; DELATNOST DOMAĆINSTAVA KOJA PROIZVODE ROBU I USLUGE ZA SOPSTVENE POTREBE

Državna uprava i odbrana; Obavezno socijalno osiguranje

Finansijske delatnosti i delatnost osiguranja

Građevinarstvo

Informisanje i komunikacije

Nepoznata delatnost

Obrazovanje

Ostale uslužne delatnosti

Poljoprivreda, šumarstvo i ribarstvo

Poslovanje nekretninama

Prerađivačka industrija

Rudarstvo

Saobraćaj i skladištenje

Snabdevanje električnom energijom, gasom, parom i klimatizacija

Snabdevanje vodom; upravljanje otpadnim vodama, kontrolisanje procesa uklanjanja otpada i slične aktivnosti

Stručne, naučne, inovacione i tehničke delatnosti

Trgovina na veliko i trgovina na malo; popravka motornih vozila i motocikala

Umetnost; Zabava i rekreacija

Delatnost biblioteka, arhiva, muzeja galerija i zbirki i ostale kulturne delatnosti

Kockanje i klađenje

Sportske, zabavne i rekreativne delatnosti

Stvaralačke, umetničke i zabavne delatnosti

Stvaralačke, umetničke i zabavne delatnosti

Druge umetničke delatnosti u okviru izvođačke umetnosti

Izvođačka umetnost

Rad umetničkih ustanova

Umetničko stvaralaštvo

Usluge smeštaja i ishrane

Zdravstvena i socijalna zaštita

Umetničko stvaralaštvo

Obuhvata:

  • aktivnosti samostalnih umetnika kao što su vajari, slikari, crtači crtanih filmova, karikaturisti, graveri, bakroresci, litografi i dr.
  • aktivnosti pisaca, u svim oblastima, uključujući beletristiku, tehničke tekstove itd.
  • aktivnosti slobodnih novinara (umetničkih kritičara)
  • konzervaciju i restauraciju umetničkih dela kao što su slike, filmovi, knjige

Ne obuhvata:

  • izradu statua, osim umetničkih dela (skulptura), del. 23.70
  • restauraciju orgulja i drugih istorijskih muzičkih instrumenata, del. 33.19
  • proizvodnju filmova i video-filmova, del. 59.11 i 59.12
  • restauraciju nameštaja (izuzimajući obnavljanje koje se obavlja u muzejima), del. 95.24