Category2

Upravljanje računarskom opremom

  • Obuhvata:
  • -obezbeđenje upravljanja klijentovim računarskim sistemom na licu mesta i/ili opremom za obradu podataka, kao i pružanje odgovarajućih usluga podrške
Category1
Category3