Administrativne i pomoćne uslužne delatnosti

DELATNOST DOMAĆINSTVA KAO POSLODAVCA; DELATNOST DOMAĆINSTAVA KOJA PROIZVODE ROBU I USLUGE ZA SOPSTVENE POTREBE

Državna uprava i odbrana; Obavezno socijalno osiguranje

Javna uprava i odbrana; obavezno socijalno osiguranje

Državna uprava, ekonomska i socijalna politika

Delatnost državnih organa

Uređenje poslovanja i doprinos uspešnijem poslovanju u oblasti ekonomije

Uređivanje delatnosti subjekata koji pružaju zdravstvenu zaštitu, usluge u obrazovanju i kulturi i druge društvene usluge, osim obaveznog socijalnog osiguranja

Obavezno socijalno osiguranje

Pomoćne aktivnosti za funkcionisanje države

Finansijske delatnosti i delatnost osiguranja

Građevinarstvo

Informisanje i komunikacije

Nepoznata delatnost

Obrazovanje

Ostale uslužne delatnosti

Poljoprivreda, šumarstvo i ribarstvo

Poslovanje nekretninama

Prerađivačka industrija

Rudarstvo

Saobraćaj i skladištenje

Snabdevanje električnom energijom, gasom, parom i klimatizacija

Snabdevanje vodom; upravljanje otpadnim vodama, kontrolisanje procesa uklanjanja otpada i slične aktivnosti

Stručne, naučne, inovacione i tehničke delatnosti

Trgovina na veliko i trgovina na malo; popravka motornih vozila i motocikala

Umetnost; Zabava i rekreacija

Usluge smeštaja i ishrane

Zdravstvena i socijalna zaštita

Uređenje poslovanja i doprinos uspešnijem poslovanju u oblasti ekonomije

Obuhvata:

  • državno upravljanje različitim ekonomskim oblastima i njihovo uređenje, uključujući i raspodelu subvencija: poljoprivreda, korišćenje zemljišta, energetika i rudarstvo, infrastruktura, saobraćaj i veze, ugostiteljstvo i turizam, trgovina na veliko i malo
  • upravljanje istraživanjima za unapređenje ekonomske delatnosti, upravljanje razvojem, kao i fondovima namenjenim za te svrhe
  • upravljanje nuklearnim objektima
  • upravljanje opštim poslovima u oblasti rada
  • primena mera regionalnog razvoja, npr. mere za smanjenje nezaposlenosti
  • poslovi akreditacije, utvrđivanje kompetentnosti organizacija za obavljanje poslova ocenjivanja usaglašenosti
  • poslovi standardizacije, donošenje, objavljivanje, preispitivanje i povlačenje standarda

Ne obuhvata:

  • delatnosti istraživanja i razvoja, del. 72