Administrativne i pomoćne uslužne delatnosti

DELATNOST DOMAĆINSTVA KAO POSLODAVCA; DELATNOST DOMAĆINSTAVA KOJA PROIZVODE ROBU I USLUGE ZA SOPSTVENE POTREBE

Državna uprava i odbrana; Obavezno socijalno osiguranje

Javna uprava i odbrana; obavezno socijalno osiguranje

Državna uprava, ekonomska i socijalna politika

Delatnost državnih organa

Uređenje poslovanja i doprinos uspešnijem poslovanju u oblasti ekonomije

Uređivanje delatnosti subjekata koji pružaju zdravstvenu zaštitu, usluge u obrazovanju i kulturi i druge društvene usluge, osim obaveznog socijalnog osiguranja

Obavezno socijalno osiguranje

Pomoćne aktivnosti za funkcionisanje države

Finansijske delatnosti i delatnost osiguranja

Građevinarstvo

Informisanje i komunikacije

Nepoznata delatnost

Obrazovanje

Ostale uslužne delatnosti

Poljoprivreda, šumarstvo i ribarstvo

Poslovanje nekretninama

Prerađivačka industrija

Rudarstvo

Saobraćaj i skladištenje

Snabdevanje električnom energijom, gasom, parom i klimatizacija

Snabdevanje vodom; upravljanje otpadnim vodama, kontrolisanje procesa uklanjanja otpada i slične aktivnosti

Stručne, naučne, inovacione i tehničke delatnosti

Trgovina na veliko i trgovina na malo; popravka motornih vozila i motocikala

Umetnost; Zabava i rekreacija

Usluge smeštaja i ishrane

Zdravstvena i socijalna zaštita

Uređivanje delatnosti subjekata koji pružaju zdravstvenu zaštitu, usluge u obrazovanju i kulturi i druge društvene usluge, osim obaveznog socijalnog osiguranja

Obuhvata:

 • upravljanje državnim programima čiji je cilj poboljšanje kvaliteta života pojedinaca: zdravlje, obrazovanje, kultura, sport, rekreacija, životna sredina, stanovanje i socijalne usluge, upravljanje istraživanjima i razvojem u ovim oblastima i fondovima namenjenim za te svrhe
 • sponzorisanje kulturnih i rekreativnih delatnosti
 • raspodela donacija umetnicima
 • upravljanje programima za snabdevanje vodom za piće
 • upravljanje programima za prikupljanje i iznošenje otpada
 • upravljanje programima za zaštitu životne sredine
 • upravljanje stambenim programima

Ne obuhvata:

 • prikupljanje, odstranjivanje i reciklažu otpadaka i otpadnih voda, del. 37, 38 i 39
 • obavezno socijalno osiguranje, del. 84.30
 • delatnost obrazovanja, sektor P
 • delatnost zdravstvene zaštite stanovništva, del. 86
 • delatnost muzeja i drugih kulturnih ustanova, del. 91
 • delatnost državnih biblioteka i arhiva, del. 91.01
 • sportske i druge rekreativne delatnosti, del. 93