Administrativne i pomoćne uslužne delatnosti

Delatnost putničkih agencija, tur-operatora, usluge rezervacije i prateće aktivnosti

Delatnosti zapošljavanja

Iznajmljivanje i lizing

Kancelarijsko-administrativne i druge pomoćne poslovne delatnosti

Usluge održavanja objekata i okoline

Usluge čišćenja

Usluge ostalog čišćenja

Usluge ostalog čišćenja zgrada i opreme

Usluge redovnog čišćenja zgrada

Usluge održavanja objekata

Usluge uređenja i održavanja okoline

Zaštitne i istražne delatnosti

DELATNOST DOMAĆINSTVA KAO POSLODAVCA; DELATNOST DOMAĆINSTAVA KOJA PROIZVODE ROBU I USLUGE ZA SOPSTVENE POTREBE

Državna uprava i odbrana; Obavezno socijalno osiguranje

Finansijske delatnosti i delatnost osiguranja

Građevinarstvo

Informisanje i komunikacije

Nepoznata delatnost

Obrazovanje

Ostale uslužne delatnosti

Poljoprivreda, šumarstvo i ribarstvo

Poslovanje nekretninama

Prerađivačka industrija

Rudarstvo

Saobraćaj i skladištenje

Snabdevanje električnom energijom, gasom, parom i klimatizacija

Snabdevanje vodom; upravljanje otpadnim vodama, kontrolisanje procesa uklanjanja otpada i slične aktivnosti

Stručne, naučne, inovacione i tehničke delatnosti

Trgovina na veliko i trgovina na malo; popravka motornih vozila i motocikala

Umetnost; Zabava i rekreacija

Usluge smeštaja i ishrane

Zdravstvena i socijalna zaštita

Usluge čišćenja

Obuhvata unutrašnje i spoljašnje čišćenje svih vrsta zgrada, specijalizovano čišćenje objekata ili drugo specijalizovano čišćenje industrijskih mašina, ulica, cisterni i tankera.

Tu spada i dezinfikovanje zgrada i uništavanje štetočina u zgradama, kao i čišćenje industrijskih mašina, sakupljanje boca sa ulica i čišćenje ulica od snega i leda.

Ne obuhvata:

  • zaštitu od štetočina u poljoprivredi, del. 01.61
  • čišćenje zgrada odmah posle izgradnje, del. 43.39
  • čišćenje fasada parom i peščanim mlazom, del. 43.99
  • čišćenje ćilima i prostirki, draperija i zavesa, del. 96.01