Category2

Usluge pripremanja i posluživanja pića

 • Obuhvata pripremanje i posluživanje pića za konzumiranje na licu mesta:
 • -u barovima
 • -u tavernama
 • -u koktel salonima
 • -u diskotekama
 • -u pivnicama
 • -u kafićima
 • -prodaju pića sa specijalizovanih vozila
 • Ne obuhvata:
 • -preprodaju pakovanih/pripremljenih pića, del. 47
 • -prodaju pića posredstvom automata, del. 47.99
 • -poslovanje diskoteka i prostora za igru bez posluživanja pića, del. 93.29
Category1
Category3