Administrativne i pomoćne uslužne delatnosti

Delatnost putničkih agencija, tur-operatora, usluge rezervacije i prateće aktivnosti

Delatnosti zapošljavanja

Iznajmljivanje i lizing

Kancelarijsko-administrativne i druge pomoćne poslovne delatnosti

Usluge održavanja objekata i okoline

Usluge čišćenja

Usluge održavanja objekata

Usluge uređenja i održavanja okoline

Usluge uređenja i održavanja okoline

Zaštitne i istražne delatnosti

DELATNOST DOMAĆINSTVA KAO POSLODAVCA; DELATNOST DOMAĆINSTAVA KOJA PROIZVODE ROBU I USLUGE ZA SOPSTVENE POTREBE

Državna uprava i odbrana; Obavezno socijalno osiguranje

Finansijske delatnosti i delatnost osiguranja

Građevinarstvo

Informisanje i komunikacije

Nepoznata delatnost

Obrazovanje

Ostale uslužne delatnosti

Poljoprivreda, šumarstvo i ribarstvo

Poslovanje nekretninama

Prerađivačka industrija

Rudarstvo

Saobraćaj i skladištenje

Snabdevanje električnom energijom, gasom, parom i klimatizacija

Snabdevanje vodom; upravljanje otpadnim vodama, kontrolisanje procesa uklanjanja otpada i slične aktivnosti

Stručne, naučne, inovacione i tehničke delatnosti

Trgovina na veliko i trgovina na malo; popravka motornih vozila i motocikala

Umetnost; Zabava i rekreacija

Usluge smeštaja i ishrane

Zdravstvena i socijalna zaštita

Usluge uređenja i održavanja okoline

Obuhvata:

 • uređenje i održavanje parkova i vrtova za:
  • privatne kuće i stambene zgrade
  • javne zgrade (škole, bolnice, administrativne zgrade, crkve itd.)
  • gradske zelene površine i groblja
  • zelenilo uz saobraćajnice (puteve, železničke pruge i tramvajske šine, plovne kanale, luke)
  • industrijske i poslovne zgrade
 • - uređenje i održavanje zelenila i sportskih terena za:
  • zgrade (krovne bašte, zelenilo na fasadama, kućne bašte itd.)
  • sportske terene (fudbalski tereni, tereni za golf itd.), terene za igru, travnjake za sunčanje i druge zelene površine za rekreaciju
  • obale oko vodenih površina (zalivi, naizmenična vlažna mesta, veštačka jezera, bazeni, kanali, rečna korita, fabrička otpadna voda)
 • sađenje drveća za zaštitu od buke, vetra, erozije i dr.

Ne obuhvata:

 • komercijalnu proizvodnju i zasađivanje biljaka, del. 01 i 02
 • rasadnike drveća i šumskog drveća, del. 01.30 i 02.10
 • održavanje zemljišta za poljoprivredno korišćenje u dobrom ekološkom stanju, del. 01.61
 • izgradnju zelenih površina, sektor F
 • urbanističko planiranje, del. 71.11