Administrativne i pomoćne uslužne delatnosti

DELATNOST DOMAĆINSTVA KAO POSLODAVCA; DELATNOST DOMAĆINSTAVA KOJA PROIZVODE ROBU I USLUGE ZA SOPSTVENE POTREBE

Državna uprava i odbrana; Obavezno socijalno osiguranje

Finansijske delatnosti i delatnost osiguranja

Građevinarstvo

Informisanje i komunikacije

Nepoznata delatnost

Obrazovanje

Ostale uslužne delatnosti

Poljoprivreda, šumarstvo i ribarstvo

Poljoprivredna proizvodnja, lov i prateće uslužne delatnosti

Gajenje jednogodišnjih i dvogodišnjih biljaka

Gajenje sadnog materijala

Gajenje višegodišnjih biljaka

Lov, traperstvo i odgovarajuće uslužne delatnosti

Mešovita poljoprivredna proizvodnja

Uslužne delatnosti u poljoprivredi i delatnosti posle žetve

Aktivnosti posle žetve

Dorada semena

Pomoćne delatnosti u uzgoju životinja

Uslužne delatnosti u gajenju useva i zasada

Uzgoj životinja

Ribarstvo i akvakulture

Šumarstvo i seča drveća

Poslovanje nekretninama

Prerađivačka industrija

Rudarstvo

Saobraćaj i skladištenje

Snabdevanje električnom energijom, gasom, parom i klimatizacija

Snabdevanje vodom; upravljanje otpadnim vodama, kontrolisanje procesa uklanjanja otpada i slične aktivnosti

Stručne, naučne, inovacione i tehničke delatnosti

Trgovina na veliko i trgovina na malo; popravka motornih vozila i motocikala

Umetnost; Zabava i rekreacija

Usluge smeštaja i ishrane

Zdravstvena i socijalna zaštita

Uslužne delatnosti u gajenju useva i zasada

Obuhvata:

 • usluge u gajenju useva i zasada za naknadu:
  • pripremu zemljišta
  • setvu i podizanje zasada
  • redovnu nega useva i zasada
  • zaprašivanje useva i zasada, uključujući i zaprašivanje iz vazduha
  • uništavanje štetočina
  • orezivanje voćaka i vinove loze
  • presađivanje pirinča, proređivanje repe i dr.
  • žetvu
 • skladištenje useva
 • rukovanje opremom za navodnjavanje
 • održavanje poljoprivrednih površina u dobrom poljoprivrednom i ekološkom stanju
 • obezbeđivanje poljoprivrednih mašina i prateće radne snage

Ne obuhvata:

 • aktivnosti posle žetve, del. 01.63
 • drenažu zemljišta, del. 43.12
 • pejzažnu arhitekturu, del. 71.11
 • pružanje poslovnih i stručnih saveta agronoma, del. 74.90
 • uređivanje i održavanje okoline, parkova, bašti i zelenih površina, del. 81.30
 • organizovanje poljoprivrednih izložbi i sajmova, del. 82.30