Administrativne i pomoćne uslužne delatnosti

DELATNOST DOMAĆINSTVA KAO POSLODAVCA; DELATNOST DOMAĆINSTAVA KOJA PROIZVODE ROBU I USLUGE ZA SOPSTVENE POTREBE

Državna uprava i odbrana; Obavezno socijalno osiguranje

Finansijske delatnosti i delatnost osiguranja

Građevinarstvo

Informisanje i komunikacije

Nepoznata delatnost

Obrazovanje

Ostale uslužne delatnosti

Poljoprivreda, šumarstvo i ribarstvo

Poslovanje nekretninama

Prerađivačka industrija

Rudarstvo

Eksploatacija ruda metala

Eksploatacija sirove nafte i prirodnog gasa

Eksploatacija uglja

Ostalo rudarstvo

Uslužne delatnosti u rudarstvu i geološkim istraživanjima

Uslužne delatnosti u vezi sa istraživanjem i eksploatacijom nafte i gasa

Uslužne delatnosti u vezi sa istraživanjem i eksploatacijom ostalih ruda

Uslužne delatnosti u vezi sa istraživanjem i eksploatacijom ostalih ruda

Saobraćaj i skladištenje

Snabdevanje električnom energijom, gasom, parom i klimatizacija

Snabdevanje vodom; upravljanje otpadnim vodama, kontrolisanje procesa uklanjanja otpada i slične aktivnosti

Stručne, naučne, inovacione i tehničke delatnosti

Trgovina na veliko i trgovina na malo; popravka motornih vozila i motocikala

Umetnost; Zabava i rekreacija

Usluge smeštaja i ishrane

Zdravstvena i socijalna zaštita

Uslužne delatnosti u vezi sa istraživanjem i eksploatacijom ostalih ruda

Podrazumeva pružanje usluga u vezi sa eksploatacijom ostalih ruda i kamena obuhvaćenih u oblastima 05, 07 i 08 za naknadu.

Obuhvata:

  • usluge kod istraživanja mineralnih sirovina
  • miniranja u rudnicima
  • izradu jamskih prostorija
  • iskopavanje i odlaganje kopovske raskrivke
  • transport rude na eksploatacionom polju
  • odvodnjavanje i ispumpavanje
  • istražno bušenje i sondiranje

Ne obuhvata:

  • upravljanje rudnicima i kamenolomima za naknadu, del. 05, 07 i 08
  • servisiranje i održavanje rudarske mehanizacije, del. 33.12
  • inženjerske aktivnosti i tehnički konsalting kod geofizičkih, seizmičkih i geoloških istraživanja, del. 71.12