Administrativne i pomoćne uslužne delatnosti

DELATNOST DOMAĆINSTVA KAO POSLODAVCA; DELATNOST DOMAĆINSTAVA KOJA PROIZVODE ROBU I USLUGE ZA SOPSTVENE POTREBE

Državna uprava i odbrana; Obavezno socijalno osiguranje

Finansijske delatnosti i delatnost osiguranja

Građevinarstvo

Informisanje i komunikacije

Nepoznata delatnost

Obrazovanje

Ostale uslužne delatnosti

Poljoprivreda, šumarstvo i ribarstvo

Poljoprivredna proizvodnja, lov i prateće uslužne delatnosti

Ribarstvo i akvakulture

Šumarstvo i seča drveća

Gajenje šuma i ostale šumarske delatnosti

Sakupljanje šumskih plodova

Seča drveća

Uslužne delatnosti u vezi sa šumarstvom

Uslužne delatnosti u vezi sa šumarstvom

Poslovanje nekretninama

Prerađivačka industrija

Rudarstvo

Saobraćaj i skladištenje

Snabdevanje električnom energijom, gasom, parom i klimatizacija

Snabdevanje vodom; upravljanje otpadnim vodama, kontrolisanje procesa uklanjanja otpada i slične aktivnosti

Stručne, naučne, inovacione i tehničke delatnosti

Trgovina na veliko i trgovina na malo; popravka motornih vozila i motocikala

Umetnost; Zabava i rekreacija

Usluge smeštaja i ishrane

Zdravstvena i socijalna zaštita

Uslužne delatnosti u vezi sa šumarstvom

Obuhvata usluge u šumarstvu za naknadu:

 • uslužne delatnosti u šumarstvu:
  • procenu šumskog fonda, zaštitu od požara i dr.
  • pružanje saveta u vezi sa gazdovanjem šumama
  • kontrolu šumskih bolesti i štetočina
 • uslužne delatnosti u vezi sa iskorišćavanjem šuma:
  • transport trupaca unutar šume i dr.

Ne obuhvata:

 • delatnost šumskih rasadnika, del. 02.10
 • drenažu šumskog zemljišta, del. 43.12
 • čišćenje i ravnanje šumskog terena, del. 43.12