Administrativne i pomoćne uslužne delatnosti

DELATNOST DOMAĆINSTVA KAO POSLODAVCA; DELATNOST DOMAĆINSTAVA KOJA PROIZVODE ROBU I USLUGE ZA SOPSTVENE POTREBE

Državna uprava i odbrana; Obavezno socijalno osiguranje

Finansijske delatnosti i delatnost osiguranja

Građevinarstvo

Informisanje i komunikacije

Nepoznata delatnost

Obrazovanje

Ostale uslužne delatnosti

Poljoprivreda, šumarstvo i ribarstvo

Poljoprivredna proizvodnja, lov i prateće uslužne delatnosti

Gajenje jednogodišnjih i dvogodišnjih biljaka

Gajenje sadnog materijala

Gajenje višegodišnjih biljaka

Lov, traperstvo i odgovarajuće uslužne delatnosti

Mešovita poljoprivredna proizvodnja

Uslužne delatnosti u poljoprivredi i delatnosti posle žetve

Uzgoj životinja

Uzgoj drugih goveda i bivola

Uzgoj kamila i lama

Uzgoj konja i drugih kopitara

Uzgoj muznih krava

Uzgoj ostalih životinja

Uzgoj ovaca i koza

Uzgoj svinja

Uzgoj živine

Ribarstvo i akvakulture

Šumarstvo i seča drveća

Poslovanje nekretninama

Prerađivačka industrija

Rudarstvo

Saobraćaj i skladištenje

Snabdevanje električnom energijom, gasom, parom i klimatizacija

Snabdevanje vodom; upravljanje otpadnim vodama, kontrolisanje procesa uklanjanja otpada i slične aktivnosti

Stručne, naučne, inovacione i tehničke delatnosti

Trgovina na veliko i trgovina na malo; popravka motornih vozila i motocikala

Umetnost; Zabava i rekreacija

Usluge smeštaja i ishrane

Zdravstvena i socijalna zaštita

Uzgoj ostalih životinja

Obuhvata:

 • uzgoj polupritomljenih i ostalih životinja:
  • ostalih ptica, osim živine
  • insekata
  • kunića
 • uzgoj pčela i proizvodnju meda i pčelinjeg voska
 • uzgoj životinja radi dobijanja krzna i proizvodnju sirovog krzna
 • uzgoj jelena i srna u oborima
 • dobijanje sirovih neštavljenih koža
 • uzgoj svilene bube i proizvodnju kokona svilene bube
 • uzgoj kućnih ljubimaca (osim riba): mačaka, pasa, ptica (papagaji, kanarinci i sl.) i hrčaka
 • uzgoj glista i puževa
 • uzgoj nepomenutih životinja

Ne obuhvata:

 • uzgoj živine, del. 01.47
 • uslužne delatnosti u vezi s uzgojem životinja, del. 01.62
 • dobijanje životinjske kože lovom i traperstvom, del. 01.70
 • uzgoj na žabljim farmama, krokodilskim farmama i dr., del. 03.21 i 03.22
 • delatnost ribnjaka, del. 03.21 i 03.22
 • dobijanje sirovih koža u klanicama, del. 10.12
 • čuvanje i dresuru kućnih ljubimaca, del. 96.09