Administrativne i pomoćne uslužne delatnosti

DELATNOST DOMAĆINSTVA KAO POSLODAVCA; DELATNOST DOMAĆINSTAVA KOJA PROIZVODE ROBU I USLUGE ZA SOPSTVENE POTREBE

Državna uprava i odbrana; Obavezno socijalno osiguranje

Finansijske delatnosti i delatnost osiguranja

Građevinarstvo

Informisanje i komunikacije

Nepoznata delatnost

Obrazovanje

Ostale uslužne delatnosti

Poljoprivreda, šumarstvo i ribarstvo

Poslovanje nekretninama

Prerađivačka industrija

Rudarstvo

Saobraćaj i skladištenje

Kopneni saobraćaj i cevovodni transport

Poštanske aktivnosti

Skladištenje i prateće aktivnosti u saobraćaju

Vazdušni saobraćaj

Vazdušni prevoz putnika

Vazdušni prevoz putnika

Vazdušni prevoz tereta i vasionski saobraćaj

Vodeni saobraćaj

Snabdevanje električnom energijom, gasom, parom i klimatizacija

Snabdevanje vodom; upravljanje otpadnim vodama, kontrolisanje procesa uklanjanja otpada i slične aktivnosti

Stručne, naučne, inovacione i tehničke delatnosti

Trgovina na veliko i trgovina na malo; popravka motornih vozila i motocikala

Umetnost; Zabava i rekreacija

Usluge smeštaja i ishrane

Zdravstvena i socijalna zaštita

Vazdušni prevoz putnika

Obuhvata:

  • prevoz putnika vazdušnim putem na redovnim linijama, sa utvrđenim redom letenja
  • čarter-letove
  • letove radi razgledanja panorame
  • iznajmljivanje vazduhoplovne opreme s posadom u svrhe prevoza putnika
  • aktivnosti ostale civilne avijacije kao što su:
    • prevoz putnika od strane aeroklubova u svrhu obuke ili zabave

Ne obuhvata:

  • iznajmljivanje vazduhoplovne opreme bez posade, del. 77.35