Administrativne i pomoćne uslužne delatnosti

DELATNOST DOMAĆINSTVA KAO POSLODAVCA; DELATNOST DOMAĆINSTAVA KOJA PROIZVODE ROBU I USLUGE ZA SOPSTVENE POTREBE

Državna uprava i odbrana; Obavezno socijalno osiguranje

Finansijske delatnosti i delatnost osiguranja

Građevinarstvo

Informisanje i komunikacije

Nepoznata delatnost

Obrazovanje

Ostale uslužne delatnosti

Poljoprivreda, šumarstvo i ribarstvo

Poslovanje nekretninama

Prerađivačka industrija

Rudarstvo

Saobraćaj i skladištenje

Snabdevanje električnom energijom, gasom, parom i klimatizacija

Snabdevanje vodom; upravljanje otpadnim vodama, kontrolisanje procesa uklanjanja otpada i slične aktivnosti

Stručne, naučne, inovacione i tehničke delatnosti

Arhitektonske i inženjerske delatnosti; inženjersko ispitivanje i analize

Naučno istraživanje i razvoj

Ostale stručne, naučne i tehničke delatnosti

Pravni i računovodstveni poslovi

Reklamiranje i istraživanje tržišta

Upravljačke delatnosti; savetovanje u vezi sa upravljanjem

Veterinarske delatnosti

Veterinarska delatnost

Veterinarska delatnost

Trgovina na veliko i trgovina na malo; popravka motornih vozila i motocikala

Umetnost; Zabava i rekreacija

Usluge smeštaja i ishrane

Zdravstvena i socijalna zaštita

Veterinarska delatnost

Obuhvata:

  • brigu o zdravlju životinja na farmama
  • brigu o zdravlju kućnih ljubimaca
  • delatnost veterinarskih asistenata i drugog pomoćnog veterinarskog osoblja
  • kliničko-patološke i druge dijagnostičke aktivnosti koje se odnose na životinje
  • prevoz obolelih životinja

Ne obuhvata:

  • smeštaj domaćih životinja bez zdravstvene nege, del. 01.62
  • šišanje ovaca, del. 01.62
  • veštačko osemenjavanje, kontrolu stada, opsluživanje krda, pripust stoke, kopuniranje živine, čišćenje živinarnika i dr., del. 01.62
  • aktivnosti u vezi s veštačkom oplodnjom, del. 01.62
  • smeštaj kućnih ljubimaca bez zdravstvene nege, del. 96.09