Administrativne i pomoćne uslužne delatnosti

DELATNOST DOMAĆINSTVA KAO POSLODAVCA; DELATNOST DOMAĆINSTAVA KOJA PROIZVODE ROBU I USLUGE ZA SOPSTVENE POTREBE

Državna uprava i odbrana; Obavezno socijalno osiguranje

Finansijske delatnosti i delatnost osiguranja

Građevinarstvo

Informisanje i komunikacije

Nepoznata delatnost

Obrazovanje

Ostale uslužne delatnosti

Poljoprivreda, šumarstvo i ribarstvo

Poslovanje nekretninama

Prerađivačka industrija

Rudarstvo

Saobraćaj i skladištenje

Kopneni saobraćaj i cevovodni transport

Cevovodni transport

Drumski prevoz tereta i usluge preseljenja

Ostali kopneni prevoz putnika

Železnički prevoz putnika, daljinski i regionalni

Železnički prevoz tereta

Železnički prevoz tereta

Poštanske aktivnosti

Skladištenje i prateće aktivnosti u saobraćaju

Vazdušni saobraćaj

Vodeni saobraćaj

Snabdevanje električnom energijom, gasom, parom i klimatizacija

Snabdevanje vodom; upravljanje otpadnim vodama, kontrolisanje procesa uklanjanja otpada i slične aktivnosti

Stručne, naučne, inovacione i tehničke delatnosti

Trgovina na veliko i trgovina na malo; popravka motornih vozila i motocikala

Umetnost; Zabava i rekreacija

Usluge smeštaja i ishrane

Zdravstvena i socijalna zaštita

Železnički prevoz tereta

Obuhvata:

  • prevoz tereta na javnoj železničkoj infrastrukturi i na industrijskoj železnici
  • kombinovani prevoz tovarne jedinice železnicom, gde se početni ili završni deo prevoznog puta obavlja na kratkom rastojanju drumskim transportom

Ne obuhvata:

  • skladištenje, del. 52.10
  • rad objekata i opreme na terminalu, del. 52.21
  • aktivnosti u vezi sa železničkom infrastrukturom; aktivnosti kao što su menjanje koloseka i ranžiranje, del. 52.21.
  • manipulisanje teretom, del. 52.24