Category2

Delatnost holding kompanija

  • Obuhvata delatnost holding kompanija, tj. pravnih lica koja se bave "držanjem" sredstava grupe zavisnih privrednih društava (posedujući kontrolni nivo njihovog osnovnog kapitala) i čija pretežna delatnost jeste posedovanje grupe preduzeća. Holding kompanije koje se razvrstavaju u ovu delatnost ne pružaju nijednu drugu uslugu društvima čiji kapital poseduju, tj. one ne obavljaju tekuće administrativne i menadžerske poslove zavisnih privrednih društava.
  • Ne obuhvata:
  • -aktivno rukovođenje privrednim društvima, strateško planiranje i odlučivanje u privrednim društvima, del. 70.10
Category1
Category3