Category2

Delatnost putničkih agencija, tur-operatora, usluge rezervacije i prateće aktivnosti

  • Obuhvata aktivnosti agencija primarno angažovanih na prodaji putovanja, turističkih aranžmana, prevoza i usluga smeštaja i aktivnosti organizovanja i spajanja putovanja koja se prodaju preko turističkih agencija ili direktno preko agenata kao što su tur-operatori i druge usluge povezane sa putovanjem, uključujući usluge rezervacije. Usluge turističkih vodiča i promocije turizma takođe su uključene.
Category1
Category3
Footer1
Footer2
Footer3
Footer4
Footer5
Footer6