Category2

Delatnost sindikata

  • Obuhvata:
  • -promovisanje interesa radničkih organizacija i sindikata zaposlenih
  • -aktivnosti udruženja čiji su članovi zaposlena lica zainteresovana pre svega za zastupanje sopstvenih stavova u vezi sa zaradama i uslovima rada, i usklađeno delovanje kroz organizaciju
  • -aktivnosti sindikalnih organizacija u pojedinačnim organizacijama, aktivnosti sindikalnih organizacija sastavljenih od povezanih sindikalnih podružnica, kao i asocijacije granskih sindikata na strukovnoj ili regionalnoj osnovi, prema tipu organizacione strukture ili drugim kriterijumima
  • Ne obuhvata:
  • -obrazovanje koje nude ove organizacije, del. 85
Category1
Category3