Category2

Delatnosti biblioteka i arhiva

  • Obuhvata:
  • -dokumentacione i informacione aktivnosti biblioteka svih vrsta, čitaonica, slušaonica i posebnih prostorija za gledanje filmova i video-materijala, koji pružaju usluge korisnicima kao što su studenti, naučnici, službenici, kao i rad arhiva koji vrše delatnost zaštite arhivske građe i dokumentacionog materijala, odnosno evidentiraju, preuzimaju, čuvaju, sređuju, obrađuju, objavljuju, daju na korišćenje arhivsku građu, izdaju uverenja o činjenicama koje su sadržane u arhivskoj građi i pružaju usluge korisnicima arhivske građe:
  • *pripremanje zbirki, bez obzira na to da li su specijalizovane ili ne
  • *izrada kataloga zbirki i kolekcija odnosno informativnih sredstava o arhivskoj građi
  • *prikupljanje, obrada, zaštita, čuvanje i obezbeđivanje pristupa bibliotečko-informacionoj građi, knjiga, mapa, časopisa, filmova, ploča, traka, umetničkih dela, itd odnosno izdavanje arhivske građe na korišćenje
  • *pružanje svih oblika bibliotečko-informacionih usluga na licu mesta i na daljinu...
Category1
Category3
Footer1
Footer2