Category2

Delatnosti strukovnih udruženja

  • Obuhvata:
  • -aktivnosti obaveznih, nezavisnih, strukovnih organizacija osnovanihzakonom, koji vrše javna ovlašćenja kao što su: advokatske komore, lekarske komore, javnobeležničke komore i dr.
  • -aktivnosti organizacija čiji članovi imaju interes prvenstveno u okviru određene stručne discipline ili profesije, kao što su lekarska društva, udruženja pravnika, udruženja računovođa, društva inženjera i tehničara, udruženja arhitekata i dr.
  • -aktivnosti udruženja specijalista iz posebnih oblasti angažovanih u naučnim, akademskim ili kulturnim aktivnostima, kao što su pisci, slikari, umetnici svih vrsta, novinari i dr.
  • -širenje informacija, uspostavljanje standarda koji se primenjuju u praksi i nadziranje njihove primene, zastupanje pred državnim organima i odnose s javnošću stručnih udruženja
  • -aktivnosti naučnih društava
  • Ne obuhvata:
  • -obrazovanje koje nude ove organizacije, del. 85
Category1
Category3