Category2

Drumski prevoz tereta i usluge preseljenja

  • Obuhvata sve aktivnosti u vezi sa kopnenim prevozom tereta, osim prevoza tereta železničkim saobraćajem.
Category1
Category3