Category2

Državna uprava, ekonomska i socijalna politika

  • Obuhvata administraciju uopšte (npr. izvršna i zakonodavna vlast, finansijska administracija i dr. - na svim nivoima) i nadzor u socijalnoj i ekonomskoj oblasti.
Category1
Category3
Footer1
Footer2