Category2

Eksploatacija ruda metala

  • Obuhvata eksploataciju metaličnih mineralnih sirovina metodama podzemne i površinske eksploatacije. Eksploatacija obuhvata i procese pripreme mineralnih sirovina (usitnjavanje, flotacija, luženje, odvodnjavanje, itd.), kao i procese sinterovanja i kalcinacije koncentrata na eksploatacionom polju.
  • Ne obuhvata:
  • -prženje koncentrata pirita u cilju dobijanja sumporne kiseline, del. 20.13
  • -proizvodnju aluminijum-oksida iz ruda boksita, del. 24.42
  • -rad visokih peći i peći za topljenje ruda i koncentrata, del. 24
Category1
Category3