Category2

Eksploatacija ruda urana i torijuma

  • Obuhvata:
  • -eksploataciju i procese pripreme ruda urana i torijuma
  • -proizvodnju žutog kolača
  • Ne obuhvata:
  • -obogaćivanje ruda urana i torijuma, del. 20.13
  • -proizvodnju metalnog urana iz uranovog oskida, del. 24.46
  • -topljenje i rafinaciju urana, del. 24.46
Category1
Category3