Category2

Eksploatacija šljunka, peska, gline i kaolina

  • Obuhvata:
  • -eksploataciju industrijskog peska, građevinskog peska i šljunka
  • -drobljenje i prosejavanje šljunka
  • -eksploataciju građevinskog peska
  • -eksploataciju opekarske gline, vatrostalne gline i kaolina
  • Ne obuhvata:
  • -eksploataciju uljnog (bituminoznog, katranskog) peska, del. 06.10
Category1
Category3

Inquiry form

Please enter your question here