Category2

Fotokopiranje, pripremanje dokumenata i druga specijalizovana kancelarijska podrška

 • Obuhvata kopiranje, pripremanje dokumenata i druge specijalizovane aktivnosti koje predstavljaju podršku kancelarijskom poslovanju:
 • -pripremanje dokumenata
 • -korekciju i recenziju dokumenata
 • -kucanje i obradu teksta
 • -sekretarske pomoćne usluge
 • -prepisivanje dokumenata i druge sekretarske usluge
 • -kucanje i prekucavanje pisama
 • -obradu pošte (sortiranje, adresiranje, itd.), izuzev direktnog poštanskog reklamiranja
 • -fotokopiranje
 • -kopiranje
 • -diazokopiranje
 • -druge usluge kopiranja dokumenata, bez pružanja usluga štampanja (npr. ofset štampa, brza štampa, digitalna štampa i predštamparske usluge)
 • Ne obuhvata:
 • -štampanje dokumenata (ofset štampa, brza štampa itd.), del. 18.12
 • -usluge predštampanja, del. 18.13
 • -direktno poštansko reklamiranje, del. 73.11
 • -specijalizovane stenografske usluge, del. 82.99
 • -stenografske usluge, del. 82.99
Category1
Category3