Category2

Gajenje ostalih jednogodišnjih i dvogodišnjih biljaka

  • Obuhvata:
  • -gajenje krmnog bilja: stočne repe, deteline, lucerke, kukuruza za ishranu stoke, ostale trave, stočnog kelja i drugih biljaka za ishranu stoke
  • -gajenje heljde
  • -proizvodnja semena repe i drugog krmnog bilja (osim semena šećerne repe)
  • -gajenje cveća, rezanog cveća i pupoljaka
  • -proizvodnja semena cveća
  • Ne obuhvata:
  • -gajenje začinskog, aromatičnog i lekovitog bilja, del. 01.28
Category1
Category3