Category2

Gajenje žita (osim pirinča), leguminoza i uljarica

  • Obuhvata gajenje žitarica, leguminoza i uljarica na otvorenom. Gajenje ovih useva često može biti kombinovano sa gajenjem drugih kultura. Ovde spada:
  • -gajenje žitarica: tvrde i meke pšenice, raži, prosa, ječma, ovsa, kukuruza, sirka i dr. (napolice, krupnika, tritikale)
  • -gajenje leguminoznog povrća: graška, pasulja, boba, sočiva i dr.
  • -gajenje uljarica: suncokreta, kikirikija, soje, uljane repice, susama, slačice, lana, ricinusa i dr.
  • Ne obuhvata:
  • -gajenje pirinča, del. 01.12
  • -gajenje kukuruza (šećerca), del. 01.13
  • -gajenje kukuruza za ishranu stoke, del. 01.19
  • -gajenje uljarica, del. 01.26
Category1
Category3

Inquiry form

Please enter your question here