Category2

Instalacioni radovi u građevinarstvu

  • Obuhvata instalacione radove koji potpomažu funkcionisanje građevine kao takve, uključujući postavljanje instalacija električne energije, cevovoda (vodovoda, gasovoda i kanalizacije), sistema za grejanje i klimatizaciju, pokretnih stepenica i dr.
Category1
Category3
Footer1
Footer2
Footer3
Footer4
Footer5
Footer6