Category2

Inženjerske delatnosti i tehničko savetovanje

 • Obuhvata:
 • -inženjerski dizajn (tj. primenu zakona fizike i principa inženjerstva u dizajniranju mašina, materijala, instrumenata, struktura, procesa i sistema) i konsultantske aktivnosti u vezi sa:
 • *mašinama i procesima
 • *projektima za niskogradnju, hidrogradnju i saobraćaj
 • *projektima upravljanja vodama
 • -izradu i realizaciju elaborata u oblasti elektrotehnike, rudarstva, hemije, mašinstva, industrije i sigurnosnog sistema
 • -izradu projekata koji se koriste za klimatizaciju, rashlađivanje, prečišćavanje i ispitivanje zagađenosti vazduha, u oblasti akustike itd.
 • -geofizička, geološka i seizmološka merenja
 • -geodetske aktivnosti:
 • *premeravanje granica i terena
 • *hidrološko merenje
 • *podzemno merenje
 • *pružanje kartografskih informacija
 • Ne obuhvata:
 • -probna bušenja povezana sa iskorišćavanjem ruda, del. 09.10 i 09.90
 • -razvoj i publikovanje softvera, del. 58.29 i 62.01
 • -usluge informacione tehnologije, del. 62.02 i 62.09
 • -tehničko testiranje, del. 71.20
 • -istraživanje i...
Category1
Category3

Inquiry form

Please enter your question here