Category2

Izdavanje imenika i adresara

  • Obuhvata izdavanje lista podataka/informacija (baza podataka) zaštićenih u pogledu oblika, ali ne i sadržaja. Ove liste mogu biti izdavane u štampanoj ili elektronskoj formi.
  • Obuhvata izdavanje:
  • -adresara
  • -telefonskih imenika
  • -ostalih adresara i kompilacija kao što su zbirke zakona i tumačenja zakona, farmaceutski kompendijumi i dr.
Category1
Category3