Category2

Izgradnja brodova i plovnih objekata

 • Obuhvata izgradnju brodova, izuzev brodova namenjenih za sport i rekreaciju, kao i izgradnju plovnih struktura:
 • -izgradnju komercijalnih brodova:
 • *putničkih brodova, trajekata, teretnih tankera i dr.
 • -izgradnju ratnih brodova
 • -izgradnju ribarskih brodova
 • -izgradnju glisera i hoverkraftova (osim rekreativnih)
 • -izgradnju platformi za bušenje, plovnih ili uronjivih
 • -izgradnju plovnih konstrukcija:
 • *plovnih dokova, pontona i kesona, platformi za iskrcavanje, barži, tegljača, plutajućih kranova, nerekreativnih splavova na naduvavanje i dr.
 • -proizvodnju delova za brodove i plovne strukture
 • Ne obuhvata:
 • -proizvodnju delova za brodove i sklopova za montažu kao što su:
 • *jedra, del. 13.92
 • *brodski propeleri, del. 25.99
 • *sidra od čelika i gvožđa, del. 25.99
 • *brodski motori, del. 28.11
 • *navigacioni instrumenti, del. 26.51
 • *svetlosna oprema za brodove, del. 27.40
 • -proizvodnju amfibijskih vozila, del. 29.10
 • -proizvodnju čamaca ili splavova na naduvavanje, za rekreaciju, del. 30...
Category1
Category3