Category2

Izgradnja cevovoda

 • Obuhvata izgradnju cevovoda za transportovanje tečnosti i izgradnju međusobno povezanih zgrada i građevina koje čine sastavni deo tih sistema.
 • Obuhvata:
 • -izgradnju ostalih građevina za:
 • *cevovode za prenos na velike daljine i gradske cevovode (međumesni i lokalni cevovodi)
 • *glavne dovode i mrežu
 • *sisteme za navodnjavanje (kanali)
 • *rezervoare
 • -izgradnju:
 • *odvodnih sistema (kolektora), uključujući i popravke
 • *postrojenja za deponovanje otpadnih voda
 • *crpnih stanica
 • -kopanje bunara
 • Ne obuhvata:
 • -rukovođenje projektom u vezi s građevinskim radovima niskogradnje, del. 71.12
Category1
Category3