Category2

Izgradnja električnih i telekomunikacionih vodova

  • Obuhvata izgradnju vodova za distribuciju električne energije i telekomunikacija i izgradnju međusobno povezanih zgrada i građevina koje čine sastavni deo tih sistema.
  • Obuhvata:
  • -izgradnju ostalih građevina za:
  • *međumesne i lokalne komunikacione i energetske dalekovode i mrežu
  • *elektrane
  • Ne obuhvata:
  • -rukovođenje projektom u vezi s građevinskim radovima niskogradnje, del. 71.12
Category1
Category3

Inquiry form

Please enter your question here