Category2

Iznajmljivanje i lizing kancelarijskih mašina i kancelarijske opreme (uključujući računare)

  • Obuhvata:
  • -iznajmljivanje i lizing kancelarijskih mašina i kancelarijske opreme bez rukovaoca:
  • *računara i računarske opreme
  • *mašina za umnožavanje, pisaćih mašina i mašina za obradu teksta
  • *računovodstvenih mašina i opreme (registar-kasa, elektronskih kalkulatora itd.)
  • *kancelarijskog nameštaja
Category1
Category3