Category2

Iznajmljivanje i lizing ostalih mašina, opreme i materijalnih dobara

 • Obuhvata:
 • -iznajmljivanje i lizing ostalih mašina i opreme bez rukovaoca, koje se obično koriste kao kapitalna dobra:
 • *motora i turbina
 • *alatnih mašina
 • *opreme za rudarstvo i naftna polja
 • *profesionalne radijske, televizijske i komunikacione opreme
 • *opreme za filmsku produkciju
 • *merne i kontrolne opreme
 • *ostalih naučnih, komercijalnih i industrijskih mašina
 • -iznajmljivanje i lizing opreme za kopneni transport (osim motornih vozila) bez vozača:
 • *motocikala, karavana, kamp-prikolica itd.
 • *železničkih vozila
 • -iznajmljivanje stambenih i kancelarijskih kontejnera
 • -iznajmljivanje životinja (npr. stada, trkačkih konja)
 • -iznajmljivanje ostalih kontejnera
 • -iznajmljivanje paleta
 • Ne obuhvata:
 • -iznajmljivanje bicikala, del. 77.21
 • -iznajmljivanje mašina i opreme za poljoprivredu i šumarstvo, del. 77.31
 • -iznajmljivanje mašina i opreme za građevinarstvo, del. 77.32
 • -iznajmljivanje kancelarijskih mašina i opreme, uključujući računare, del. 77.33
Category1
Category3