Category2

Iznajmljivanje i lizing ostalih predmeta za ličnu upotrebu i upotrebu u domaćinstvu

 • Obuhvata iznajmljivanje:
 • -svih vrsta predmeta za ličnu upotrebu, za upotrebu u domaćinstvu ili ekonomskim subjektima (izuzev opreme za rekreaciju i sport):
 • *tekstila, odevnih predmeta i obuće
 • *nameštaja, grnčarije i staklarije, kuhinjskog pribora i pribora za ručavanje, električnih aparata i kućnog posuđa
 • *nakita, muzičkih instrumenata, dekoracija i kostima
 • *knjiga, novina i časopisa
 • *mašina i opreme koju koriste amateri (npr. alat za popravke u domaćinstvu)
 • *cveća i biljaka
 • *elektronske opreme u domaćinstvu
 • Ne obuhvata:
 • -iznajmljivanje kola, kamiona, prikolica i vozila za rekreaciju bez vozača, del. 77.1
 • -iznajmljivanje opreme za rekreaciju i sport, del. 77.21
 • -iznajmljivanje video-kaseta, CD-ova i DVD-ova, del. 77.22
 • -iznajmljivanje kancelarijskog nameštaja, del. 77.33
 • -iznajmljivanje motora i kamp-prikolica bez vozača, del. 77.39
 • -pranje rublja, radnih uniformi i srodnih artikala u perionicama, del. 96.01
Category1
Category3

Inquiry form

Please enter your question here