Category2

Iznajmljivanje i lizing

 • Obuhvata iznajmljivanje i lizing materijalnih i nematerijalnih sredstava (npr. automobila, računara, proizvoda široke potrošnje i industrijske opreme), kao i nefinansijskih nematerijalnih fondova (npr. intelektualnog vlasništva i slično).
 • Podeljeno je u:
 • 1)iznajmljivanje motornih vozila
 • 2)iznajmljivanje rekreativne i sportske opreme, lične opreme i opreme za domaćinstvo
 • 3)zakup drugih mašina i opreme koja se često koristi za obavljanje delatnosti, uključujući saobraćajna sredstva, i
 • 4)lizing proizvoda zaštićenih pravima intelektualne svojine i sličnih proizvoda.
 • U ovaj sektor uključeno je samo obezbeđivanje operativnog lizinga.
 • Ne obuhvata:
 • -finansijski lizing, del. 64.91
 • -iznajmljivanje nekretnina (sektor L)
 • -iznajmljivanje opreme s rukovaocem, u građevinarstvu (sektor F), u saobraćaju (sektor H)
Category1
Category3