Category2

Ketering i ostale usluge pripremanja i posluživanja hrane

  • Obuhvata pripremanje i posluživanje hrane tokom posebnih prilika, ili u određenom periodu, na osnovu koncesije, npr. u sportskim i sličnim objektima.
Category1
Category3
Footer1
Footer2