Category2

Knjigovezačke i srodne usluge

  • Obuhvata:
  • -završne postupke posle štampe, povezivanje knjiga, brošura, magazina i kataloga različitim tehnološkim postupcima, sečenje, presavijanje, koričenje, finalno povezivanje (i plastikom)
  • -pripremu i izradu glavnog projekta, skica, uzoraka, maketa i drugih reprografskih proizvoda
  • -završne radove na slaganju štampanih listova u knjige, brošure, magazine, kataloge i dr., koji se obavljaju savijanjem, sastavljanjem, prošivanjem, tutkalisanjem, lepljenjem, opšivanjem i dr.; zlato-tisak
  • -završne radove na štampanom papiru ili kartonu kao što su poslovni formulari, etikete, kalendari, reklamni materijali, prospekti i dr., koji se obavljaju savijanjem, lepljenjem, bušenjem, perforiranjem, modeliranjem u reljefu, prevlačenjem plastikom i dr.
  • -završne radove na CD-ovima i DVD-ovima
  • -ostale završne radove (bojenje, utiskivanje, markiranje)
  • -završne poštanske usluge (standardizovanje i priprema koverata)
Category1
Category3
Footer1
Footer2