Category2

Kockanje i klađenje

  • Obuhvata aktivnosti u vezi sa kockanjem i klađenjem kao što su:
  • -prodaja listića lutrije (lozova i slično)
  • -eksploatacija automata za igre na sreću
  • -aktivnosti u vezi sa održavanjem virtuelnih kockarskih veb sajtova
  • -klađenje i druge slične aktivnosti
  • -klađenje izvan terena na kojima se odvijaju događaji u vezi s čijim se ishodima sprovodi klađenje
  • -rad kazina, uključujući i kazina na plovnim objektima
Category1
Category3