Category2

Kovanje novca

  • Obuhvata:
  • -proizvodnju kovanog novca, uključujući novac (papirni) koji je zakonsko sredstvo plaćanja, bez obzira na to da li je od plemenitih metala ili ne
Category1
Category3
Footer1
Footer2
Footer3
Footer4
Footer5
Footer6