Category2

Kovanje, presovanje, štancovanje i valjanje metala; metalurgija praha

  • Obuhvata aktivnosti obrade metalakao što su kovanje, presovanje, štancovanje i dr., koje se obavljaju po narudžbini.
Category1
Category3