Category2

Lizing intelektualne svojine i sličnih proizvoda, autorskih dela i predmeta srodnih prava

  • Obuhvata odobravanje korišćenja proizvoda zaštićenih pravima intelektualne svojine i sličnih proizvoda za koje se vlasniku proizvoda daje naknada ili licencna isplata za korišćenje. Lizing ovih proizvoda može imati različite oblike kao što su korišćenje u drugim procesima ili u proizvodnji drugih proizvoda, vođenje poslova u okviru franšize i sl. Postojeći vlasnici mogu biti stvaraoci tih proizvoda.
Category1
Category3

Inquiry form

Please enter your question here