Category2

Lizing intelektualne svojine i sličnih proizvoda, autorskih dela i predmeta srodnih prava

 • Obuhvata:
 • -lizing proizvoda zaštićenih pravima intelektualne svojine (izuzev autorskih dela kao što su knjige ili softveri)
 • -primanje naknade ili licencne isplate za korišćenje:
 • *patenata
 • *žigova
 • *prava za eksploataciju i istraživanje rudnih nalazišta
 • *franšiznih ugovora
 • Ne obuhvata:
 • -preuzimanje prava i izdavaštva, del. 58 i 59
 • -proizvodnju, reprodukciju i distribuciju svih vrsta autorskih dela i predmeta srodnih prava zaštićenih autorskim, odnosno srodnim pravom (knjige, softveri, filmovi), del. 58 i 59
 • -zakup nekretnina, del. 68.20
 • -zakup materijalnih dobara, del. 77.1-77.3
Category1
Category3