Category2

Medicinska i stomatološka praksa

  • Obuhvata zdravstveno savetovanje i lečenje od strane doktora medicine i doktora medicine specijalista, doktora stomatologije i doktora stomatologije specijalista itd.
  • Ove aktivnosti se mogu obavljati u specijalističkim službama u okviru domova zdravlja, firmi, škola, domova za stare, radničkih i društvenih organizacija, kao i u privatnoj praksi. Aktivnosti ove vrste mogu se obavljati i u stanovima pacijenata.
Category1
Category3